“Dagbesteding in een unieke omgeving, waarin iedereen zichzelf kan én mag ontplooien”.

Dagbesteding

Dagbesteding op de zorgboerderij voor mensen met een zorgvraag, jong en oud. Wij bieden een breed scala aan activiteiten op de ‘Zorghoeve’. Door goed te kijken naar mogelijkheden en wensen van de deelnemer, wordt een passende taak gevonden. Een van de belangrijkste taken is de zorg voor onze dieren. De dieren worden doelgericht ingezet om de (emotionele en of sociale) ontwikkeling van deelnemers te stimuleren. Naast het werken met dieren bieden we op de ‘Zorghoeve’ een gevarieerd aanbod van binnen- en buitenactiviteiten aan.

Onze begeleiders zijn gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een ontwikkelingsbeperking en/of gedragsproblematiek als ADD, ADHD, autisme-spectrumstoornis, Syndroom van Down, hechtingsproblematiek, stressklachten, burn-out, e.d. en zijn ervaren professionals vanuit diverse vakgebieden: pedagogiek, jeugd/jongerenwerk, beeldende kunst, paardrijles en equitherapie.

Wij werken met een open visie, mensgericht en niet volgens protocol.

We brengen eerst de deelnemers en de dieren samen. Van hieruit werken we verder naar de individuele doelen die kunnen worden bereikt door het opstellen van een persoonlijk zorg- en ontwikkelingsplan (waarbij rekening wordt gehouden met het tempo dat past bij de deelnemers) en met de inzet van onze paarden, ezels en andere dieren.

Er is geen wachttijd voor dagbesteding.

Aanmelden >

Ontdekken, Aandacht, Leerzaam.

Weekendopvang

Kinderen en jongeren (6 tot 18 jaar) kunnen in de weekenden verblijven op zorgboerderij de ‘Zorghoeve’. De ouder(s), broer(s)/zus(sen) thuis kunnen op deze manier worden ontlast.

De weekendopvang biedt een leerzaam, creatief en ontspannen activiteitenprogramma aan. Denk aan het werken met onze dieren, tuinieren, boswandelingen, knutselen en meer. Wij willen alle gasten de ruimte en persoonlijke aandacht geven. Daarom is de maximale grootte van de logeergroep 12 personen. Individuele begeleiding is ook mogelijk.

Voor de logeergroep A en C ( 2 x per maand logeren ) geldt op dit moment een wachttijd, bij logeergroep B ( 1 x per maand logeren ) is nog plek beschikbaar.

Aanmelden >

Werkwijze

Ieder mens is uniek. Daarom zoeken wij naar de juiste manier om inzicht in en kwaliteiten van iemand naar boven te brengen. Mens en dier worden aan elkaar gekoppeld door middel van oefeningen. Hierdoor wordt het gedrag van de mens gespiegeld en komen knelpunten aan het licht. Individuele doelen, zoals samenwerken, initiatief nemen, gestructureerd werken en zelfvertrouwen worden bereikt door de ruimte, natuur en rust die mensen bij ons vinden. Met elkaar onderhouden we de Zorghoeve met (creatieve) en seizoensgebonden activiteiten.