Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.

Hosea 4:6a

Over ons

Toen maakte de HEER God de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen“. Genesis 2 vers 7

United Souls staat voor ‘hersteld en verenigd’. Monique Simonsz-Vermeer, oprichter en eigenaar verwoordt het zo: Het gaat erom dat God en jij bij elkaar komen. God is er altijd, maar dit wordt weleens vergeten. Realiseer je je (weer) dat Hij jouw maker is, dan stopt het zoeken naar vervulling in de wereld. Je put dan uit Zijn onuitputtelijke liefde. Liefde die je kunt ontvangen, beantwoorden en uitdelen.

Dieren

De beste leermeesters en trainers bij United Souls zijn de dieren. Dieren leven in het hier en nu: zij reageren direct op wat ze horen, zien, voelen en ruiken. Dit is een bijzonder en krachtig gegeven!

Als mens reageren wij meestal vanuit een automatische en aangeleerde reactie. We zijn ons hiervan vaak niet bewust. Door tijd met dieren door te brengen krijgen we nieuwe inzichten in onszelf en anderen.

“Dieren oordelen niet. Zij zien jou zoals je bent en helpen je een stukje verder in het leven.“

Onze dieren worden op een natuurlijke manier gehouden. Ze leven in een groep of kudde en onderhouden hun eigen hiërarchie. Ze staan alle seizoenen, 24 uur per dag, buiten op landgoed ‘De Olde Plak’. Dit zorgt ervoor dat hun natuurlijke gedrag zo puur mogelijk blijft.

Hij was diep geroerd toen Hij zag hoe de mensen afgemat waren en zich geen raad wisten. Zij leken op een kudde schapen zonder herder. “Wat moet er toch veel geoogst worden! zei Hij tegen zijn leerlingen. ”En wat zijn er weinig arbeiders!“. “Vraag de Landheer of Hij meer arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen”.

Mattheüs 9:36-38

Werkwijze

United Souls staat voor ‘hersteld en verenigd. Ons doel is om mensen te bereiken met het evangelie zodat het contact tussen de mens en zijn Maker verenigd wordt en er herstel komt in pijn, verdriet, angst, afwijzing, boosheid, eenzaamheid, relaties

We verbinden Gods woord de natuur in al zijn seisoenen en jou persoonlijke leefwereld in tal van verrassende voorbeelden en praktische toepassingen. Contact met dieren en de natuur zorgt voor contact met je eigen natuur, met elkaar verzorgen en onderhouden we de hoeve die hiervoor als metafoor staat. Bij United Souls is het leven en zorgen met en voor de dieren en de natuur het praktische middel om inzicht te geven.

Dieren leven in het hier en nu, ze reageren op wat ze voelen, horen, zien en ruiken. Bomen, planten en gewassen hebben allerlei seizoenen die acties van ons kunnen vragen. Het weer is iets waar we geen invloed op hebben maar toch mee samen werken.  Wij mensen handelen vaak vanuit automatismen en aangeleerde patronen. Daar zijn we ons lang niet altijd van bewust. Het leven in en met de natuur en de dieren houden ons een spiegel voor. Zo krijgen we inzicht in ons (aangeleerde) gedrag, drijfveren en gevoelens.

Door te doen en te ervaren door waar te nemen en te overdenken door te bekijken en door actief te oefenen heb je een kist vol gereedschap om mee te nemen naar huis en al het geleerde in te zetten in jou persoonlijke leven.