Toen bad Elisa: ‘Here, open de ogen van mijn dienaar en laat het hem zien.’ En de Here opende de ogen van de jongeman, zodat hij kon zien hoe de berghellingen wemelden van de strijdwagens en paarden van vuur rondom Elisa. 

2 koningen 6:17

Paardencoaching of ook wel Equitherapie

Paarden leven in het hier en nu, ze reageren vanuit hun natuur op degene waarmee ze contact maken. Of die contact met hen willen maken

Paarden zijn vluchtdieren ze letten dus altijd op hun omgeving om veiligheid te waarborgen. Een paard is hoog gevoelig, alle veranderingen neemt het waar en reageert daarop. Om te overleven is een paard afhankelijk van zijn kudde. Op het moment dat jij in de nabijheid van het paard bent, word je onderdeel van de kudde.

Paarden praten doormiddel van lichaamstaal die de coach zal vertalen tijdens de sessies.

Daarbij zijn paarden gemaakt om te volgen of leiding te geven. Dit is een overlevingsstrategie van het prooidier. En zonder het paard verschillende gaven toe te kennen, kunnen wij leren van paarden over leiderschap, grenzenstellen, spanning loslaten, geborgenheid, communiceren, samenwerken

Onze Paarden

De beste trainers bij United Souls zijn de dieren. Dieren leven in het hier en nu: zij reageren direct op wat ze horen, zien, voelen en ruiken en zonder oordeel. Dit is een bijzonder en krachtig gegeven!

Als mens reageren wij meestal vanuit een automatische en aangeleerde reactie. We zijn ons hiervan vaak niet bewust. Door tijd met dieren door te brengen krijgen we nieuwe inzichten in onszelf en anderen.

“Dieren oordelen niet. Zij zien jou zoals je bent en helpen je een stukje verder in het leven.“

Onze dieren worden op een natuurlijke manier gehouden. Ze leven in een groep of kudde en onderhouden hun eigen hiërarchie. Ze staan alle seizoenen, 24 uur per dag, buiten op landgoed ‘De Olde Plak’. Dit zorgt ervoor dat hun natuurlijke gedrag zo puur mogelijk blijft.

Tijd doorbrengen met Paarden

 

Het zijn bij en leren van onze paarden en het observeren van hun kudde gedrag bied een onuitputtelijke bron van oefeningen, confrontatie- en leermogelijkheden. Het paard is onze leermeester, omdat het handelt en reageert vanuit zijn ingeschapen instinct. Diverse aspecten komen in sessies met paarden op natuurlijke manier naar voren, zoals: lichaamstaal, assertiviteit, creativiteit, probleemoplossend vermogen en vertrouwen.

Werkwijze

United Souls staat voor ‘hersteld en verenigd. Ons doel is om mensen te bereiken met het evangelie zodat het contact tussen de mens en zijn Maker verenigd wordt en er herstel komt in pijn, verdriet, angst, afwijzing, boosheid, eenzaamheid, relaties

Bij United Souls is het werk met de dieren en de natuur het praktische middel om inzicht te geven. Dieren leven in het hier en nu, ze reageren op wat ze voelen, horen, zien en ruiken. Wij mensen daarentegen, handelen vaak vanuit automatismen en aangeleerde patronen. Daar zijn we ons lang niet altijd van bewust. Het leven in en met de natuur en de dieren houden ons een spiegel voor. Zo krijgen we meer inzicht in ons (aangeleerde) gedrag, drijfveren en gevoelens en handvatten deze op een opbouwende manier in te kunnen zetten in ons (persoonlijk) leven maar ook in ons gezin en huwelijk of familie en vrienden, werk of sociale systeem.