Het woord van God is levend en krachtig, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Hebreeën 4:12

“Dieren als middel, zij oordelen niet. Zij zien jou zoals je bent en helpen je een stukje verder in het leven.”

Methode en theorieën

De begeleiders van United Souls zijn geschoold, gecertificeerd en gediplomeerd met betrekking tot de volgende methoden.

Teken je Gesprek 
Een krachtige methode om de vraag te verhelderen en oplossingen te verkennen. Een probleem wordt tot de kern teruggebracht en in samenvattende bewoordingen en passende kleuren weergegeven. Dit leidt tot meer overzicht en inzicht.

Centered Riding 
De mens bestaat uit geest, ziel en lichaam (Hebreeën 4:12). CR gebruiken wij om te laten ervaren hoe deze 3 aspecten van jou functioneren. Je leert wat dit met jouw doet, hoe hier inzicht in te krijgen en verandering in te kunnen brengen. Ook helpt het coördinatie te verbeteren en lichaamsgevoel te ontwikkelen. Dit laatste heeft ook uitwerking op je emoties. We maken alles bespreekbaar en de paarden zijn in deze onze spiegel.

Freestyle 
Door je leven aan God toe te vertrouwen krijg je autoriteit. In Jakobus 4:7 staat : Onderwerp u dus aan God, maar verzet u tegen de duivel en hij zal van u wegvluchten. We bespreken hoe doe je dit doet, onderwerpen en verzetten (in je autoriteit gaan staan). Maar we laten je ook ervaren hoe je dit doet en wat de uitwerking hiervan is.  Het Freestyle systeem is een trainingsmethode voor mens en paard. De oefeningen zijn gericht op het herkennen van lichaamstaal, leiderschap, samenwerking en wederzijds vertrouwen bij United Souls is het dier hierbij onze spiegel en leraar.

Integrated Horsemanship

Werken met paarden, zowel op de grond als onder het zadel als voor de wagen, vergt goed leiderschap, efficiënte communicatie en samenwerking, Paarden en mensen communiceren met hun lichaamstaal. Doordat wij verbaal ingesteld zijn, klopt onze lichaamstaal niet altijd bij wat we voelen of willen. Paarden voelen dat haarfijn aan en spiegelen ons gedrag. Dit is een krachtig middel om inzicht te krijgen of er overeenstemming is tussen ons denken, voelen, handelen en communiceren.

Equitherapie 
Bij Equitherapie wordt het contact met het paard gebruikt om therapeutische effecten te bereiken bijv. inzicht geven, troost te bieden, rust, acceptatie, overwinning, vriendschap. Equitherapie is effectief bij angst, verdriet, boosheid, afwijzing, onrust problematiek. Maar ook bij verslavingsproblemen of depressieve klachten. Ook passen wij het toe bij het versterken, opbouwen en herstellen van relaties en huwelijk.

Asinotherapie

Toen liet de Here de ezelin spreken! ‘Wat heb ik misdaan dat u mij nu al drie keer hebt geslagen?’ vroeg zij Bileam. (Numeri 22)

Ezels zijn eigenzinnige, intelligent en voorzichtig. Bij gevaar kunnen zij compleet verstarren i.p.v. vluchten dit is het omgekeerde van wat we bij paarden zien. Ze zijn daardoor niet met dwang te porren wanneer men ze wil aandrijven in situaties waar zij gevaar in zien. De stress zal eerder hun halsstarrigheid vergroten. Is eenmaal hun vertrouwen gewonnen, dan tonen zij hun vriendelijke en volgzame aard. Ezels helpen ons te leren onthaasten een Maria te zijn, (Lukas 10:38-42) zitten aan de voeten van Jezus. Bij huwelijks training zijn ezels de aangewezen dieren om rust, geduld en samenwerking te beoefenen.

De Bijbel Gods levende woord als leidraad

Jezus Christus de Zoon van God is het fundament onder onze ambitie om het evangelie door te geven en te discipelen. De Bijbel het levende woord van God is de bron waaruit wij putten. We zien Jezus Christus als ons grote voorbeeld en willen Hem volgen en naleven. De Heilige Geest is onze leermeester tot een levende relatie met God.

United Souls staat voor ‘hersteld en verenigd. Ons doel is om mensen te bereiken met het evangelie zodat het contact tussen de mens en zijn Maker, God verenigd wordt en er herstel komt in pijn, verdriet, angst, afwijzing, boosheid, eenzaamheid en relaties.

Bij United Souls is het werk met de dieren en de natuur het praktische middel om inzicht te geven. Dieren leven in het hier en nu, ze reageren op wat ze voelen, horen, zien en ruiken. Wij mensen daarentegen, handelen vaak vanuit automatismen en aangeleerde patronen. Daar zijn we ons vaak niet van bewust, de dieren houden ons een spiegel voor. Zo krijgen we meer inzicht in ons (aangeleerde) gedrag, drijfveren en gevoelens.

Werkwijze

United Souls staat voor ‘hersteld en verenigd. Ons doel is om mensen te bereiken met de liefde van God zodat het contact tussen de mens en zijn Maker verenigd wordt en er herstel komt in pijn, verdriet, angst, afwijzing, boosheid, eenzaamheid, relaties

Bij United Souls is het werk met de dieren en de natuur het praktische middel om inzicht te geven. Dieren leven in het hier en nu, ze reageren op wat ze voelen, horen, zien en ruiken. Wij mensen daarentegen, handelen vaak vanuit automatismen en aangeleerde patronen. Daar zijn we ons lang niet altijd van bewust. Het leven in en met de natuur en de dieren houden ons een spiegel voor. Zo krijgen we meer inzicht in ons (aangeleerde) gedrag, drijfveren en gevoelens. Met elkaar onderhouden we de Zorghoeve met (creatieve) en seizoensgebonden activiteiten.