Onder zijn vleugels vindt u bescherming en een toevluchtsoord. Zijn trouw is uw schild en weert de aanvallen van de tegenstander. U hoeft niet te vrezen voor de angsten van de nacht, noch voor de scherpe aanvallen overdag. En ook niet voor de pest, die zich in de duisternis verspreidt of voor de vernietiging die in de middag toeslaat. Al sneuvelen duizend mensen aan uw linkerkant of tienduizend rechts van u, u wordt gered.

Psalm 91:4-7

Heb je het idee dat je faalt, dat wat je ook doet het niet goed genoeg is. Ben je aan het vechten voor jezelf, je huwelijk en/of je gezin. Hoe je ook je best doet het lukt je niet, je bent niet goed genoeg in je eigen ogen en voelt je niet geliefd, gehoord of gezien. Je kan je totaal afgewezen voelen en ervaart een diepe eenzaamheid soms denkt je dat het niet belangrijk is dat je er bent.

Als jij je herkent in het bovenstaande, helemaal of ten delen, ben je op de juiste plek.

Ik heb ervaren dat er iemand is die al bovenstaande problemen en negatieve emoties, gedachten en belemmeringen. Gevoelens van onmacht, angst, afwijzing, schaamte en verdriet kan veranderen in Liefde, vrijheid, geborgenheid een diepe rust en vertrouwen. Dat je kracht krijgt om op te staan en liefde krijgt om door te geven aan je man of kinderen. Wijsheid en inzicht krijgt om te zien wat werkelijk de waarheid is.

Ik ben de weg, de waarheid en het leven,’ antwoordde Jezus, ‘Ik ben de enige weg tot de Vader. Als jullie Mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. Van nu af aan kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem gezien.’ Johannes 14:6 en 7

Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar Mij en wees mijn leerling, want Ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij Mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Wat Ik van u vraag is nooit te zwaar en de last die u voor Mij moet dragen, is licht.’
Mattheüs 11:28-30

Wij verwelkomen vrouwen om hen te helpen naar een levende relatie met God. Zodat ze genezen, herstellen en terug in hun kracht komen en blijven staan samen met en door Hem.

3 maanden zet je apart om God te leren kennen en te leren wie je zelf bent en mag zijn.

Je woont in deze tijd bij US met een groep vrouwen in een huis in Lunteren. Samen werken en leren is een ding, samen wonen is een ander. Je krijgt verantwoording over taken in huis en overdag ben je op de hoeve van US Wekerom. Daar krijgen we bijbels onderwijs, doen we workshops, werken we met en verzorgen we de dieren en het terrein.

Het werken met de dieren en op het terrein leert ons hoe je een keuze maakt en hier volledig aan toe te wijden. Ongeacht de omstandigheden waardoor je afgeleid wordt, weerhouden wordt of helemaal wil opgeven. Je brengt in praktijk wat Jezus je leert om Hem te volgen en tot je bestemming te komen.

De workshops zijn gericht en afgestemd om de theorie beter te gaan begrijpen te ervaren en toe te passen.

We organiseren door het jaar heen Huwelijks retraites en thema dagen waar we elkaar weer kunnen ontmoeten en waar je anderen mee kunt nemen die je hebt verteld over je verblijf hier. Ook kunnen partners en kinderen in overleg op bezoek komen.

En bieden wij van harte aan dat partners mee doen met bidden en vasten of met onze Bijbelstudie . (dit in overleg)

Aanmeldprocedure

Je kunt je aanmelden door het formulier hiernaast in te vullen en naar ons te mailen. We nemen dan telefonisch contact op en tijdens dit gesprek wordt een eerste inschatting gemaakt of United Souls een goede plek voor je zou kunnen zijn. Zo ja, dan kan er een afspraak gemaakt worden voor een rondleiding en een  intakegesprek. Dit is op maandag, donderdag, vrijdag en bij uitzondering op zaterdag. In dat gesprek vragen we naar je leven en je huidige situatie. En er wordt besproken wat de United Souls voor jou zou kunnen betekenen. Een intake gesprek kost € 60. Bij aanvang Reset programma worden deze kosten in mindering gebracht.

Na het intakegesprek vergadert het team. Je word binnen 7 dagen gebeld of je kunt komen en zo ja, wanneer. We hebben twee Reset programma’s per jaar. Januari t/m maart en eind september t/m december De kosten bedragen € 490 per week

Werkwijze

United Souls staat voor ‘hersteld en verenigd. Ons doel is om mensen te bereiken met het evangelie zodat het contact tussen de mens en zijn Maker verenigd wordt en er herstel komt in pijn, verdriet, angst, afwijzing, boosheid, eenzaamheid, relaties

Bij United Souls is het werk met de dieren en de natuur het praktische middel om inzicht te geven. Dieren leven in het hier en nu, ze reageren op wat ze voelen, horen, zien en ruiken. Wij mensen daarentegen, handelen vaak vanuit automatismen en aangeleerde patronen. Daar zijn we ons lang niet altijd van bewust. Het leven in en met de natuur en de dieren houden ons een spiegel voor. Zo krijgen we meer inzicht in ons (aangeleerde) gedrag, drijfveren en gevoelens. Met elkaar onderhouden we de Zorghoeve met (creatieve) en seizoensgebonden activiteiten.