De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk, de liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots, zij kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd, zij neemt niemand iets kwalijk, zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid.
De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand.

1 Korintiërs 13:4-7

Een Huwelijk zoals God het bedoeld heeft

Wie heeft welke rol? Wat is de visie van jouw bedrijf? Wie heeft welke kwaliteiten? Hoe wil je ontwikkelen als team? Hoe haal je het beste uit je medewerkers? Deze vragen zijn tegenwoordig populair en waardevol in de maatschappij, om zo een goede werkplek te creëren en de medewerkers op de juiste plekken te kunnen inzetten en kwaliteit te laten leveren.

Waar we aan voorbij gaan is de bron waar je ontwikkeling begint. Dat is bij je opvoeding in het gezin waar je geboren wordt en opgroeit, met je vader en moeder als vertrouwenspersoon, leeraren en verzorgers en heel belangrijk het voorbeeld dat je kan volgen.

Eén op de drie huwelijke gaat stuk en wordt afgebroken. Dit ook onder de christenen. We weten niet meer hoe we relaties moeten aangaan of hoe we deze kunnen onderhouden of versterken. Er is een groot tekort aan ouders die zelf de principes van God toepassen en doorgeven aan hun kinderen. Dit omdat ze deze zelf ook niet geleerd hebben of leefden met God vanuit religie i.p.v. uit relatie. Dit is geen verwijt aan iedereen die dit leest maar een oproep om te laten weten dat dit niet is wat Gods plan is met het huwelijk.

Ik ben de deur en wie door Mij binnenkomt, zal gered worden. Hij zal in en uit kunnen gaan en voedsel vinden. De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven. Johannes 10:9-10

Jezus zegt als je Mij kent en bij Mij komt zal ik je voedsel geven elke keer weer als je bij Mij komt oneindig. Hij zegt eigenlijk, overleg alles met Mij ik zal je altijd helpen en je vertellen wat je kan doen kom, met al je vragen. Jezus is het voedsel waar je jezelf mee kan vullen.

 

In een oriënterend gesprek

 • Samenwerken:
  Samenwerken is niet altijd hetzelfde als ‘samen werken’. We gaan dit aspect onderzoeken door de omgang met paarden. De interactie tussen mens en paard staat centraal. Paarden zijn kuddedieren en dat is leerzaam om te observeren. Je krijgt bijvoorbeeld inzichten in het functioneren van je eigen team.
 • Effectief communiceren:
  In deze training krijgt een team inzichten in de verbale, non-verbale communicatie van elk teamlid. Er worden gerichte opdrachten uitgevoerd om een zo effectief mogelijke communicatie te creëren.
 • Groepsdynamiek:
  De onderstroom en bovenstroom van de onderlinge communicatie binnen een team wordt onder de loep genomen. Wanneer een team in zijn kracht staat, worden er onderlinge kwaliteiten benut, vult men elkaar aan en is er waardering en respect. Paarden en ezels leven in kuddes, het team zal in deze training opgesteld worden in een vergelijkbare kudde. Hierdoor krijgen teamleden inzichten in eigen en andermans kwaliteiten- en valkuilen.
 • Leiders Vaardigheden:
  Wat maakt jou een goede leider? Door opdrachten en interactie met o.a. paarden en ezels wordt er gekeken naar aspecten als: initiatief nemen, pro- en/of reactief reageren, bewuste/onbewuste bekwaamheden en inzicht in eigen handelen.

onder constructie