logo's

Inzicht in jezelf en inzicht in de ander en dat toegepast in je werk omgeving. Een ervaring
die gaat indalen.

Bedrijfstraining

Wie heeft welke rol? Wat is de visie van jouw bedrijf? Wie heeft welke kwaliteiten? Hoe wil je ontwikkelen als team? Hoe haal je het beste uit je medewerkers?

United Souls geeft leerzame, interactieve trainingen aan bedrijven- en organisaties voor ondersteuning bij (persoonlijke) leiderschap, samenwerken en algemeen functioneren. Medewerkers/ managers krijgen inzichten en tools aangereikt die direct toepasbaar zijn in de praktijk. De interactieve teamtrainingen bestaan uit gezamenlijke oefeningen en opdrachten met behulp van dieren, in een natuurrijke omgeving. Met als doel verdieping, nieuwe inzichten en plezier binnen een team. Dit draagt bij aan een gezond en groeiend bedrijf.

In een oriënterend gesprek wordt de hulpvraag van het bedrijf besproken en vervolgens een bijpassende training geadviseerd. De basis voor alle bedrijfstrainingen is zelfkennis met een aanvulling van één van de onderstaande thema’s:

 • Samenwerken:
  Samenwerken is niet altijd hetzelfde als ‘samen werken’. We gaan dit aspect onderzoeken door de omgang met paarden. De interactie tussen mens en paard staat centraal. Paarden zijn kuddedieren en dat is leerzaam om te observeren. Je krijgt bijvoorbeeld inzichten in het functioneren van je eigen team.
 • Effectief communiceren:
  In deze training krijgt een team inzichten in de verbale, non-verbale communicatie van elk teamlid. Er worden gerichte opdrachten uitgevoerd om een zo effectief mogelijke communicatie te creëren.
 • Groepsdynamiek:
  De onderstroom en bovenstroom van de onderlinge communicatie binnen een team wordt onder de loep genomen. Wanneer een team in zijn kracht staat, worden er onderlinge kwaliteiten benut, vult men elkaar aan en is er waardering en respect. Paarden en ezels leven in kuddes, het team zal in deze training opgesteld worden in een vergelijkbare kudde. Hierdoor krijgen teamleden inzichten in eigen en andermans kwaliteiten- en valkuilen.
 • Leiders Vaardigheden:
  Wat maakt jou een goede leider? Door opdrachten en interactie met o.a. paarden en ezels wordt er gekeken naar aspecten als: initiatief nemen, pro- en/of reactief reageren, bewuste/onbewuste bekwaamheden en inzicht in eigen handelen.

De bedrijfstrainingen worden gegeven op donderdag en vrijdagen bij United Souls. Het programma duurt van 09:00 tot 16:30 en is als volgt opgebouwd:

09:00 inloop met koffie en thee.
09:30 kennismaking, korte introductie van de dagindeling en werkwijze.
10:00 start ochtendprogramma met interactieve opdrachten waarin we inzoomen op zelfkennis en we bespreken de gewenste hulpvraag van het bedrijf/ team.
12:15 lunch met authentieke en ambachtelijke producten uit de omgeving.
13:00 start middagprogramma met een follow up van de ochtend. De hulpvraag van het bedrijf/ team wordt nu specifiek behandeld.
15:00 afsluiting middagprogramma dat bestaat uit een gezamenlijke wandeling onder begeleiding van bijzondere gasten en een opdracht. We sluiten de dag af met het delen van persoonlijke ervaringen van deze dag.
16:30 einde training.