Privacybeleid

Als u gebruik gaat maken van onze diensten en faciliteiten of overweegt dit te doen, verstrekt u persoonsgegevens aan ons.

Wij verwerken alleen díe gegevens van u die noodzakelijk zijn voor het verlenen van die diensten. Deze gegevens verzamelen wij bij aanvang van de zorg middels een intake. Van iedere deelnemer hebben wij een persoonlijk dossier waarin deze gegevens worden opgeslagen.
Bij de intake vragen wij ook uw toestemming om deze gegevens te mogen verwerken.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om.
Zij zijn opgeslagen in uw persoonlijk dossier op een beveiligde computer. Alleen medewerkers hebben toegang tot deze computer. Niemand kan dus ( zomaar ) uw gegevens inzien.
Als wij met u mail-contact hebben over persoonlijke gegevens gebruiken wij een beveiligd e-mail programma ( zorgmail ). Zo garanderen we dat alleen u deze mail kan lezen.

Wij kunnen geen zorg verlenen zonder enkele persoonlijk gegevens van u te verzamelen, deze hebben wij nodig voor het afstemmen van de zorg, het voeren van de administratie en voor de facturering.
Van tevoren informeren wij u over welke persoonlijke gegevens wij van u nodig hebben en waarom en vragen wij u een toestemmingsformulier gegevensverwerking te ondertekenen.

U heeft ten alle tijden recht op inzage in de gegevens die wij van u hebben. Hiervoor kunt u een afspraak maken via de mail: info@unitedsouls.nl.

Als wij de persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, bijvoorbeeld omdat de zorg is gestopt, zullen wij de gegevens na 15 jaar wissen.

U kunt ook zelf een verzoek indienen om persoonlijke gegevens te verwijderen of te wijzigen. Dat kan bijvoorbeeld als de gegevens die wij hebben niet kloppen of niet relevant zijn voor het verlenen van de zorg. Wij wijzen u er wel op dat wij zonder bepaalde persoonlijke gegevens of met onvolledige gegevens mogelijk niet ( langer ) zorg kunnen verlenen.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ( zomaar ) delen met andere partijen. Soms is dit wel nodig, bijvoorbeeld als meerdere hulpverleningsinstanties betrokken zijn bij de zorg en deze onderling moet worden afgestemd. Hierover zullen wij altijd open en transparant zijn en eerst uw ( schriftelijke ) toestemming vragen.