Beeldlogo United Souls

“Life isn’t about waiting for the storm to pass.
It’s about learning to dance in the rain”

Over ons

Toen maakte de HEER God de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen“. Genesis 2 vers 7

United Souls staat voor ‘hersteld en verenigd’. Monique Simonsz-Vermeer, oprichter en eigenaar verwoordt het zo: Het gaat erom dat God en jij bij elkaar komen. God is er altijd, maar dit wordt weleens vergeten. Realiseer je je (weer) dat Hij jouw maker is, dan stopt het zoeken naar vervulling in de wereld. Je put dan uit Zijn onuitputtelijke liefde. Liefde die je kunt ontvangen, beantwoorden en uitdelen.

Monique groeide op tussen de Veluwse boerderijen. Van jongs af aan heeft ze een sterke band met de natuur en de vele dieren om haar heen. Ze wilde veeverloskundige worden, maar dat ging niet samen met het drukke gezinsleven en het loonbedrijf van haar man Alex. Gelukkig bood het royale erf genoeg ruimte voor de dieren en kon Monique haar passie uitleven. Ze investeerde vele jaren aan training en scholing op het gebied van therapeutisch, coachend werken met dieren.

Dieren

De beste leermeesters en trainers bij United Souls zijn de dieren. Dieren leven in het hier en nu: zij reageren direct op wat ze horen, zien, voelen en ruiken. Dit is een bijzonder en krachtig gegeven!

Als mens reageren wij meestal vanuit een automatische en aangeleerde reactie. We zijn ons hiervan vaak niet bewust. Door tijd met dieren door te brengen krijgen we nieuwe inzichten in onszelf en anderen.

“Dieren oordelen niet. Zij zien jou zoals je bent en helpen je een stukje verder in het leven.“

Onze dieren worden op een natuurlijke manier gehouden. Ze leven in een groep of kudde en onderhouden hun eigen hiërarchie. Ze staan alle seizoenen, 24 uur per dag, buiten op landgoed ‘De Olde Plak’. Dit zorgt ervoor dat hun natuurlijke gedrag zo puur mogelijk blijft.

UsSold Ministries

Een andere ’tak van sport’ op hetzelfde terrein is de nieuw opgerichte stichting UsSold Ministries. Monique vertelt: “Ik wil doen waar ik voor gemaakt ben en aan iedereen bekend maken wie God is, wat Jezus voor ons gedaan heeft en hoe wij Hem mogen en kunnen volgen (zijn discipel/leerling mogen zijn) door de kracht van de Heilige Geest”.

Hij was diep geroerd toen Hij zag hoe de mensen afgemat waren en zich geen raad wisten. Zij leken op een kudde schapen zonder herder. “Wat moet er toch veel geoogst worden! zei Hij tegen zijn leerlingen. ”En wat zijn er weinig arbeiders!“. “Vraag de Landheer of Hij meer arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen”. Mattheüs 9:36-38

Lees hier meer over UsSold en de cursussen en workshops.

Werkwijze

Ieder mens is uniek. Daarom zoeken wij naar de juiste manier om inzicht in en kwaliteiten van iemand naar boven te brengen. Mens en dier worden aan elkaar gekoppeld door middel van oefeningen. Hierdoor wordt het gedrag van de mens gespiegeld en komen knelpunten aan het licht. Individuele doelen, zoals samenwerken, initiatief nemen, gestructureerd werken en zelfvertrouwen worden bereikt door de ruimte, natuur en rust die mensen bij ons vinden. Met elkaar onderhouden we de Zorghoeve met (creatieve) en seizoensgebonden activiteiten.