Beeldlogo United Souls

“Life isn’t about waiting for the storm to pass.
It’s about learning to dance in the rain”

Over ons

United Souls staat voor ‘bij elkaar gebracht’ en is opgericht om mensen verder te helpen. We respecteren elkaar, de dieren, de natuur en geven elkaar de ruimte en het vertrouwen dat iedere persoon weer tot zijn doel, zijn bestemming kan komen. Ieder mens is uniek en kostbaar en mag bij ons zichzelf zijn. Wij dragen deze boodschap van harte uit in onze coaching, begeleiding en trainingen.

Monique Simonsz-Vermeer is de oprichter van zorg- en trainingsbedrijf United Souls. Zij is getrouwd met Alex; samen hebben ze vijf kinderen. Monique is zelf opgegroeid met dieren en heeft waardevolle levenslessen over zichzelf geleerd o.a. door de combinatie van het verzorgen en werken met dieren. De omgang met paarden heeft haar geïnspireerd om mensen te willen helpen groeien met behulp van dieren.

Monique is ervaringsdeskundige, gediplomeerd en gecertificeerd in meerdere specialisaties en disciplines. Ze heeft veel kennis op het gebied van paardrijden, omgangs-, gedrags-, trainingsmethoden en gezondheidsproblematiek. Monique leeft, werkt en laat zich leiden vanuit de christelijke levensovertuiging.

“Ik geloof dat waarheid je wordt aangereikt vanuit de Bijbel en onze christelijke traditie. De Heilige Geest is onze Gids en leraar: Hij wijst ons de weg in de Bijbel en verduidelijkt de woorden zodat we ze door Gods ogen gaan zien en dus begrijpen. Redding en troost bereik je alleen door het kennen van Jezus Christus. Dat brengt de verandering teweeg. De kern is dat je een levende relatie hebt met Jezus Christus.”

Dieren

De beste leermeesters en trainers bij United Souls zijn de dieren. Dieren leven in het hier en nu: zij reageren direct op wat ze horen, zien, voelen en ruiken. Dit is een bijzonder en krachtig gegeven!

Als mens reageren wij meestal vanuit een automatische en aangeleerde reactie. We zijn ons hiervan vaak niet bewust. Door tijd met dieren door te brengen krijgen we nieuwe inzichten in onszelf en anderen.

“Dieren oordelen niet. Zij zien jou zoals je bent en helpen je een stukje verder in het leven.“

Onze dieren worden op een natuurlijke manier gehouden. Ze leven in een groep of kudde en onderhouden hun eigen hiërarchie. Ze staan alle seizoenen, 24 uur per dag, buiten op landgoed ‘De Olde Plak’. Dit zorgt ervoor dat hun natuurlijke gedrag zo puur mogelijk blijft.

“Het is niet paarden fluisteren maar paarden luisteren.”

Monique Simonsz-Vermeer