Methode

In alle activiteiten- en trainingsprogramma’s werkt United Souls met de principes uit verschillende disciplines, te weten: Centered Riding, Freestyle, Integrated Horsemanship en Holistisch Trainen. In combinatie met de verzamelde kennis vanuit de psychologie, pedagogie en didactiek is dit samengevoegd in onze therapie m.b.v. Paarden en Ezels. (waarbij de paarden en de ezels het middel zijn). Teken je Gesprek is de methode die bij United Souls gebruikt wordt om de hulpvraag inzichtelijk te maken en hier direct handvaten aan te verbinden die gelijk ingezet kunnen worden. De Bijbel, Gods woord is de leidraad van waaruit wij werken die alles wat wij zelf hebben geleerd samenbind, zeeft wat niet nodig is en met waarheid en liefde inzicht geeft.

Centered Riding is een manier van paardrijden die uitgaat van balans tussen lichaam en geest hierbij wordt gebruik gemaakt van de balans- en coördinatie-mechanisme van de individuele persoon. We leren op deze manier mensen bewuster te staan, zitten, lopen, praten en ademen. In het dagelijks leven hebben we bewuste en onbewuste manieren van bewegen. Door bewegingspatronen (denk aan bv. ademhaling, spierspanning, maar ook doemdenken) te ontdekken, kunnen we de lichamelijke belasting herkennen. Met bewegings-, houdings- en balansoefeningen leren we mensen efficiënter en meer ontspannen te bewegen.

Freestyle is een manier van omgang met dieren gebaseerd op het principe van samenwerking. Bij deze methode gaat het om herkenning van begrippen zoals eigen ruimte, wederkerigheid, leiding nemen, (non-)verbale communicatie. Tijdens de oefeningen volgens de freestyle methode gaat het om de lichaamstaal tussen mens en dier. Het dier is hierbij de spiegel en leraar.

Integrated Horsemanship is het vrije samenspel van ‘vraag en aanbod’ tussen mens en paard. Het paard maakt onze bedoelingen zichtbaar zonder zelf te oordelen. Deze manier van spiegelen geeft een goed beeld van het hier en nu van de deelnemer, waardoor eigen gedrag en houding duidelijk worden.

Holistisch Trainen hier staat de deelnemer als geheel centraal. Je kunt pas aan onderdelen werken als je weet hoe het geheel eruit ziet. Als mens maken we deel uit van diverse bewuste en onbewuste systemen. Door deze systemen te bekijken kunnen we de oplossingsgericht te werk gaan, waardoor blijvende veranderingen teweeg gebracht kunnen worden. Vanuit deze principes kan voor iedere deelnemer een op maat gesneden programma worden opgesteld.

Paarden en Ezels als middel, dit is een lichaamsgerichte therapie waarbij paarden of ezels worden ingezet.

Equitherapie – Paarden 
Therapie met paarden als middel biedt een onuitputtelijke bron van oefeningen, confrontatie- en leermogelijkheden. Het paard is hier de leermeester, omdat het handelt en reageert vanuit zijn oerinstinct.

Asinotherapie – Ezels 
Ezels zijn intelligent, voorzichtig en eigenzinnig. Zij communiceren door middel van lichaamstaal en handelen vanuit instinct. De eerste ingeving bij gevaar is bijvoorbeeld niet vluchten, maar blijven staan: ze kalmeren, reguleren en onthaasten.

Diverse aspecten komen in sessies met paarden en ezels op natuurlijke manier naar voren, zoals: lichaamstaal, assertiviteit, creativiteit, motoriek, probleemoplossend vermogen en vertrouwen. De deelnemer wordt gestimuleerd in zijn of haar ontwikkeling door contact en communicatie met het dier. Deze vorm van therapie helpt bij ontwikkeling en verbetering van sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, emotionele ontwikkeling en innerlijke rust.

Teken je gesprek is het visualiseren van een gesprek. Met symbolen, kleuren en kernachtige beschrijvingen, maak je een visueel verslag van hetgeen de probleemdrager jou vertelt. De symbolen voor gevoelens, gedachten en uitspraken, ondersteunen het maken van een kernachtig, overzichtelijk, visuele weergave van het gesprek.

Je ziet als probleemdrager je eigen probleem tot de kern teruggebracht in samenvattende bewoordingen en passende kleuren. Vanuit dit nieuwe perspectief kan je zelf komen tot inzicht en een oplossing.

​Er zijn verschillende sjablonen, manieren waarop je een gesprek optekent. Elk sjabloon ondersteunt en stimuleert door zijn vorm het inzichtgevend vermogen en de zelfreflectie bij de probleemdrager. De sjablonen helpen de cliënt om zichzelf te helpen.

​Als hulpverlener krijg je letterlijk en figuurlijk meer zicht op de problematiek, maar ook op de kracht en de mogelijkheden van de probleem-drager.

United Souls is gediplomeerd en gecertificeerd in alle bovenstaande methodes.

 

Zelfvertrouwen, ontwikkeling, innerlijke rust.