Methode

In alle activiteiten- en trainingsprogramma’s werkt United Souls met de principes uit verschillende disciplines, te weten: Centered Riding, Freestyle, Integrated Horsemanship en Holistisch Trainen. In combinatie met de verzamelde kennis vanuit psychologie, pedagogie en didactiek is dit samengevoegd in onze Equitherapie en Asinotherapie.

Centered Riding® is een manier van paardrijden die uitgaat van balans tussen lichaam en geest (hierbij wordt gebruik gemaakt van o.a. de Feldenkrais-methode) en van het balans- en coördinatie-mechanisme van de individuele persoon (Alexandertechniek). We leren op deze manier mensen bewuster te staan, zitten, lopen, praten en ademen. In het dagelijks leven hebben we bewuste en onbewuste manieren van bewegen. Door bewegingspatronen (denk aan bv. ademhaling, spierspanning, maar ook doemdenken) te ontdekken, kunnen we de lichamelijke belasting herkennen. Met bewegings-, houdings- en balansoefeningen leren we mensen efficiënter en meer ontspannen te bewegen.

Freestyle is een manier van omgang met dieren gebaseerd op het principe van samenwerking. Bij deze methode gaat het om herkenning van begrippen zoals eigen ruimte, wederkerigheid, leiding nemen, (non-)verbale communicatie. Tijdens de oefeningen volgens de freestyle methode gaat het om de lichaamstaal tussen mens en dier. Het dier is hierbij de spiegel en leraar.

Integrated Horsemanship
Dit is het vrije samenspel van ‘vraag en aanbod’ tussen mens en paard. Het paard maakt onze bedoelingen zichtbaar zonder zelf te oordelen. Deze manier van spiegelen geeft een goed beeld van het hier en nu van de deelnemer, waardoor eigen gedrag en houding duidelijk worden.

Holistisch Trainen
In deze training staat de deelnemer als geheel centraal. Je kunt pas aan onderdelen werken als je weet hoe het geheel eruit ziet. Als mens maken we deel uit van diverse bewuste en onbewuste systemen. Door deze systemen te bekijken kunnen we de oplossingsgericht te werk gaan, waardoor blijvende veranderingen teweeg gebracht kunnen worden. Vanuit deze principes kan voor iedere deelnemer een op maat gesneden programma worden opgesteld.

Equitherapie (= therapie met paarden) & Asinotherapie (= therapie met ezels)

Dit is een lichaamsgerichte therapie waarbij paarden of ezels worden ingezet. De deelnemer wordt gestimuleerd in zijn of haar ontwikkeling door contact en communicatie met het dier. Deze vorm van therapie helpt bij ontwikkeling en verbetering van sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, emotionele ontwikkeling en innerlijke rust.

Zelfvertrouwen, ontwikkeling, innerlijke rust.