Weekend– en woensdagmiddagopvang  

In het weekend en op woensdagmiddag biedt de Zorghoeve opvang aan kinderen en jongeren van 6 tot 17 jaar met een hulpvraag. Het aantal plaatsen is beperkt we werken met een kleine groep. Zo kunnen we voldoende persoonlijke aandacht garanderen. De begeleiders zijn geschoold op het gebied van ontwikkelingsstoornissen, gedrags- en psychische problematiek. Zij deden professionele ervaring op in de pedagogiek, het jeugd- en jongerenwerk en de beeldende kunst. Samen zorgen zij voor een uitdagend, leerzaam en creatief activiteitenprogramma. Zoals dierenverzorging, tuinieren, natuurwandelingen, knutselen, koken en bakken. 
 
Kinderen die structureel gebruik maken van de opvang zijn ook welkom in de vakanties en tijdens de door ons georganiseerde kampweken.