Klachtenbehandeling

Het kan gebeuren, dat u een klacht heeft over de zorgboerderij. Een klacht is dat u aangeeft dat u ontevreden bent over hoe u behandeld wordt op de zorgboerderij. Er zijn meerdere mogelijkheden om uw klacht kenbaar te maken. U bent altijd vrij om te kiezen, welke mogelijkheid u daarvoor gebruikt.

 • Bespreek de klacht met de zorgboer, rechtstreeks of met behulp van een klachtenfunctionaris of een vertrouwenspersoon
 • Maak met de zorgboer en/of zorgboerin een afspraak om over de klacht te praten.
 • Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon van de zorgboerderij. De vertrouwenspersoon is er voor u en uw belang.
  Mary van der Steur
  0342-434954
  mvdsteur@kpnplanet.nl
 • Bespreek de klacht met de klachtenfunctionaris van de zorgboerderij. Deze helpt je bij het oplossen van de klacht en kan je ook verder helpen als het informeel oplossen niet lukt.
  Anna van Kempen
  06 20 017 978.
  klachtenfunctionaris@boerenzorg.nl

Klachtenjaarverslag

In 2020 zijn er geen klachten ingediend.