Zorg gefinancieerd

Via Coöperatie Boer en Zorg hebben wij contracten voor verschillende producten met de volgende zorgregio’s:

 • Foodvalley
 • Centraal Gelderland; met o.a. de volgende producten:
  • Groepsbegeleiding jeugd Ontwikkeling (dagbesteding)
  • Begeleiding specialistisch Jeugd en WMO
  • Begeleiding basis Jeugd en WMO
  • Maatwerk
 • Eemland
 • Midden IJssel / Oost Veluwe
 • Utrecht

Deze contracten bieden producten voor de jeugd (kinderen 4 – 17 jaar) en voor volwassen (18 – 65 jaar), die ondersteuning krijgen uit de Jeugdwet / Wet langdurige zorg (WLZ) / Wet maatschappelijk ondersteuning (WMO) en Zorg in Natura (ZIN). Ook kunt u zorg inkopen bij ons uit het Persoonsgebonden budget (PGB).

Eigen bijdrage

Als u van ons zorg en/of begeleiding krijgt vanuit de WLZ, betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK Daarmee betaalt u zelf een deel van de kosten. Het CAK berekent hoeveel u moet betalen. Ook ontvangt u de factuur voor de eigen bijdrage van het CAK. Met de Eigen bijdrage rekenhulp kunt u snel en eenvoudig zelf uw eigen bijdrage berekenen.